CrèditPla Pensions Assegurat

El CrèditPla Pensions Assegurat permet estalviar amb la màxima tranquil·litat i obtenir un rendiment anual garantit.

Característiques

El CrèditPla de Pensions Assegurat està pensat per a la jubilació i s’adapta a les característiques establertes per la llei de l’IRPF. D’aquesta manera, a més d’ajudar-te a estalviar de manera progressiva per a la jubilació, perquè puguis mantenir un nivell de vida similar al de la teva etapa laboral, et permet deduir les aportacions que facis al llarg de l’any.

 

Aquest pla de pensions et permet obtenir uns ingressos addicionals a la pensió de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) perquè puguis gaudir de la jubilació que vols sense imprevistos.

  • El pla permet estalviar mitjançant còmodes aportacions periòdiques (mensuals, trimestrals, semestrals o anuals) i extraordinàries (amb un import mínim de 100 euros).
  • Ofereix una àmplia flexibilitat a l’hora d’ajustar, de modificar o de suspendre les aportacions periòdiques.
  • El pla disposa d’una garantia de mort que garanteix als beneficiaris el saldo de la pòlissa més un 5% d’aquest saldo, amb un límit màxim de 600 euros.

Avantatges

  • Preservació del capital. Garantia del 100% de les aportacions al venciment (capital garantit al venciment del producte).
  • Rendibilitat amb la màxima transparència. T’oferim un tipus d’interès garantit anual net (exempt de comissions i despeses). Aquest tipus d’interès s’informarà al principi de cada any. Rendibilitat a determinar anualment d’acord amb l’evolució dels mercats.
  • Les aportacions són deduïbles fiscalment fins al màxim establert per la llei.

Rescats

Producte no líquid; és a dir, que no es pot rescatar fins al seu venciment, tret dels casos següents:

  • Si el prenedor es troba en situació de desocupació durant més de 24 mesos consecutius.
  • Si el prenedor es veu afectat per una malaltia greu (baixa durant més de 12 mesos).
  • Si el prenedor trasllada la residència fiscal fora del país.

Venciments

El pla garanteix un capital únic format per les aportacions fetes més l’acumulació dels interessos obtinguts cada any. Arribat el venciment, l’assegurat pot decidir com rebre els diners del pla de pensions:

 

Capital únic: cobrament únic en el moment de la jubilació.

 

Renda: es determinaria per part de l’assegurat en el moment del venciment.

 

Combinació de capital més renda.

Venciments

El pla garanteix un capital únic format per les aportacions fetes més l’acumulació dels interessos obtinguts cada any. Arribat el venciment, l’assegurat pot decidir com rebre els diners del pla de pensions:

 

Capital únic: cobrament únic en el moment de la jubilació.

 

Renda: es determinaria per part de l’assegurat en el moment del venciment.

 

Combinació de capital més renda.

Preguntes freqüents

Si tens dubtes sobre els nostres productes, pots consultar el recull de preguntes habituals que hi ha disponible en aquest apartat.

Calcula la teva jubilació

Vols saber quins ingressos podràs gaudir el dia de la teva jubilació?

 
En tres senzills passos pots saber què et manca per arribar al nivell d’ingressos desitjats per a la jubilació i obtenir un informe personalitzat de la simulació i dels nostres productes d’estalvi.