CrèditPla Jubilació Assegurat

El CrèditPla Jubilació Assegurat està destinat a aquelles persones que volen estalviar amb la màxima tranquil·litat obtenint un rendiment anual garantit.

Característiques

Aquest pla, pensat per a aquelles persones que volen estalviar amb la màxima tranquil·litat, t’ofereix la possibilitat d’obtenir uns ingressos addicionals a la pensió que rebràs de la CASS per poder gaudir de la jubilació que vols sense imprevistos i amb un rendiment anual garantit.

 • L’estalvi creix mitjançant còmodes aportacions periòdiques (mensuals, trimestrals, semestrals o anuals) i extraordinàries (amb un import mínim de 100 €).
 • Àmplia flexibilitat a l’hora d’ajustar, de modificar o de suspendre les aportacions periòdiques a realitzar.
 • Addicionalment, pots contractar una assegurança complementària de vida que garanteixi als beneficiaris la totalitat del capital (assegurat) al venciment del producte, en cas de mort o d'invalidesa de la persona assegurada (tutor legal).

Avantatges

 • Preservació del capital. Garantia del 100% de les aportacions al venciment (capital garantit a venciment del producte).
 • Rendibilitat amb la màxima transparència.T’oferim un tipus d’interès garantit anual net (exempt de comissions i despeses). Aquest tipus d’interès s’informarà al principi de cada any. Rendibilitat a determinar anualment d’acord amb l’evolució dels mercats.

Rescats

 • El primer rescat es pot fer un cop hagin passat dos anys des de la contractació del producte.
 • A partir del segon any, i fins a 2 anys abans del venciment, es pot fer un rescat parcial (mínim de 300 €) o total amb una penalització de l’1% sobre el capital rescatat. En aquest cas, però, el capital no estarà garantit.
 • Durant els 5 anys anteriors al venciment, el capital rescatat no estarà subjecte a cap penalització.

Excepcionalment, el capital es pot rescatar en qualsevol dels casos següents:

 • En situació d’atur durant més de 6 mesos consecutius.
 • Si el titular del pla, la parella o qualsevol dels fills es veu afectat per una malaltia greu.
 • Si marxa del país.
  Si el rescat és voluntari, el capital no està garantit.

Venciments

Es garanteix un capital únic integrat per les aportacions fetes més l’acumulació dels interessos obtinguts cada any.

En arribat el venciment, es disposarà de tot el capital en un cobrament únic. Seguint la voluntat del client, aquest capital es podrà transformar en una renda vitalícia durant un nombre determinat d’anys o fins a la defunció, o en una combinació entre les dues opcions anteriors.

Venciments

Es garanteix un capital únic integrat per les aportacions fetes més l’acumulació dels interessos obtinguts cada any. renda.

 

En arribar el venciment, es disposarà de tot el capital en un cobrament únic. Seguint la voluntat del client, aquest capital es podrà transformar en una renda vitalícia durant un nombre determinat d’anys o fins a la defunció, o en una combinació entre les dues opcions anteriors.

Preguntes freqüents

Si tens dubtes sobre els nostres productes, pots consultar el recull de preguntes habituals que hi ha disponible en aquest apartat.

Calcula la teva jubilació

Vols saber quins ingressos podràs gaudir el dia de la teva jubilació?

 
En tres senzills passos pots saber què et manca per arribar al nivell d’ingressos desitjats per a la jubilació i obtenir un informe personalitzat de la simulació i dels nostres productes d’estalvi.