CrèditPla Estudiant Assegurat

El CrèditPla Estudiant Assegurat està destinat a aquelles persones que volen estalviar per al futur dels seus fills, nets o nebots de manera progressiva, amb la màxima tranquil·litat.

Característiques

Aquest pla s’adreça a persones adultes amb fills, nebots, nets o menors al seu càrrec que estiguin interessades a contractar un pla d’estalvi pensant en el futur d’aquests menors.

  • L’estalvi creix mitjançant còmodes aportacions periòdiques (mensuals, trimestrals, semestrals o anuals) i extraordinàries (amb un import mínim de 100 €).
  • Àmplia flexibilitat a l’hora d’ajustar, de modificar o de suspendre les aportacions periòdiques a realitzar.
  • Addicionalment, pots contractar una assegurança complementària de vida que garanteixi als beneficiaris la totalitat del capital (assegurat) al venciment del producte, en cas de mort o d'invalidesa de la persona assegurada (tutor legal).

Avantatges

El CrèditPla Estudiant Assegurat garanteix:

  • Preservació del capital. Garantia del 100% de les aportacions al venciment (capital garantit al venciment del producte)..
  • Rendibilitat amb la màxima transparència. T’oferim un tipus d’interès garantit anual net (exempt de comissions i despeses). Aquest tipus d’interès s’informarà al principi de cada any. Rendibilitat a determinar anualment d’acord amb l’evolució dels mercats.

Rescats

El primer rescat es pot realitzar un cop hagin passat dos anys des de la contractació del producte.

A partir del segon any, i fins a 2 anys abans del venciment, es pot realitzar un rescat parcial (mínim de 300 €) o total amb una penalització de l’1% sobre el capital rescatat. En aquest cas, però, el capital no estarà garantit.

Durant els 2 anys anteriors al venciment, el capital rescatat no estarà subjecte a cap penalització.

Excepcionalment, el capital es pot rescatar en qualsevol dels casos següents:

  • En situació d’atur durant més de 6 mesos consecutius.
  • Si el titular del pla, la parella o qualsevol dels fills es veu afectat per una malaltia greu.
  • Si marxa del país.
    Si el rescat és voluntari, el capital no està garantit.

Venciments

El venciment mínim es produirà en la data del 18è aniversari del fill. En aquells casos en què el producte s’hagi contractat a partir dels 14 anys del fill, caldrà deixar transcórrer el període mínim de 5 anys de la pòlissa.

 

En arribar al venciment, es disposarà de tot el capital en un cobrament únic. Seguint la voluntat del client, aquest capital es podrà transformar en una renda o en una combinació entre capital i renda. 

Venciments

El venciment mínim es produirà en la data del 18è aniversari del fill. En aquells casos en què el producte s’hagi contractat a partir dels 14 anys del fill, caldrà deixar transcórrer el període mínim de 5 anys de la pòlissa.

 

En arribar al venciment, es disposarà de tot el capital en un cobrament únic. Seguint la voluntat del client, aquest capital es podrà transformar en una renda o en una combinació entre capital i renda. 

Preguntes freqüents

Si tens dubtes sobre els nostres productes, pots consultar el recull de preguntes habituals que hi ha disponible en aquest apartat.

Calcula la teva jubilació

Vols saber quins ingressos podràs gaudir el dia de la teva jubilació?

 
En tres senzills passos pots saber què et manca per arribar al nivell d’ingressos desitjats per a la jubilació i obtenir un informe personalitzat de la simulació i dels nostres productes d’estalvi.