Crèdit Andorrà Assegurances

On som
Ens en fem càrrec
Crèdit AndorràCrèdit Andorrà

Doble C

Doble C

L'Assegurança Doble C ofereix una indemnització de fins a 18.000 euros en cas de mort o invalidesa produïda per accident.

Aquesta assegurança la pot contractar qualsevol persona titular o cotitular que obri un compte bancari a Crèdit Andorrà.

La indemnització que paga la Doble C serà equivalent al saldo consolidat (positiu o negatiu) del compte bancari assegurat el dia anterior a l’accident.

  • L’import a indemnitzar serà equivalent al saldo consolidat del compte o comptes bancaris el dia anterior al del sinistre sofert pel client assegurat.
  • Si el client assegurat és menor de 5 anys, els assegurats són els pares o tutors.