Crèdit Andorrà Assegurances

On som
Ens en fem càrrec
Crèdit AndorràCrèdit Andorrà

Assegurança Professionals

Assegurança Professionals

Assegurança Professionals és una assegurança de vida que indemnitza amb el pagament d’una quantitat diària pels dies que no pugui treballar per malaltia o accident que requereixi assistència mèdica.

Pot beneficiar-se d’aquesta assegurança si és empresari, professional liberal o, en general, autònom no assalariat i no cotitza a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).

  • És una ajuda per pagar les despeses en cas de baixa laboral per malaltia o accident.
  • No existeixen restriccions pel que fa al nombre de baixes.
  • Franquícia de només 15 dies.
  • Agilitat i rapidesa en el cobrament de totes les indemnitzacions.
  • La durada màxima de la prestació és de 12 mesos.