Crèdit Andorrà Assegurances

On som
Ens en fem càrrec
Crèdit AndorràCrèdit Andorrà

Crèditvida Finançament Empresa

Crèditvida Finançament Empresa

Crèditvida Finançament és una assegurança de vida que, en cas de mort o invalidesa total i permanent de l’assegurat,  cobreix els saldos deutors (descoberts, crèdits, préstecs, etc.) dels comptes bancaris dels quals l’assegurat n’estigui vinculat.

Gaudeixi de la tranquil·litat de no deixar cap deute que comprometi la viabilitat de la seva empresa en cas de mort o d’invalidesa total i permanent del titular assegurat. 

  • El capital assegurat és l’equivalent al saldo deutor dels comptes que l’assegurat tingui a Crèdit Andorrà.
  • L’assegurança garanteix als seus familiars més propers no haver de fer-se càrrec dels seus deutes.