Crèdit Andorrà Assegurances

On som
Ens en fem càrrec
Crèdit AndorràCrèdit Andorrà

Crèditvida Finançament

Crèditvida Finançament

Crèditvida Finançament és una assegurança de vida que, en cas de mort o invalidesa total i permanent de l’assegurat, paga una indemnització equivalent als deutes (crèdits, préstecs, etc.) que tingui en comptes bancaris de Crèdit Andorrà.

Aquesta assegurança és ideal per aquelles persones que adquireixen deutes amb el banc i volen viure tranquil·les sabent que passi el que passi tenen els seus deutes coberts.

  • El capital assegurat és l’equivalent al saldo deutor dels comptes que l’assegurat tingui a Crèdit Andorrà.
  • L’assegurança garanteix als seus familiars més propers no haver de fer-se càrrec dels seus deutes.